Czy w wypadku niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę pracownik-zastępca może domagać się przywrócenia do pracy?

Jarek Czupryński

Nie, żądanie przywrócenia do pracy dotyczy tylko umów zawieranych na czas nieokreślony. Wyjątkowo pracownica w ciąży może domagać się przywrócenia do pracy, ale tylko na czas, jaki pozostał do końca umowy, ponieważ zgodnie z art. 177 § 31 k.p. umowa na czas zastępstwa i tak nie zostanie przedłużona do czasu porodu.

Natalia Słomowska