Gdzie znaleźć listę stawek za konkretne urządzenia i nośniki?

Bożena Drzewiecka

Tabele z procentowymi stawkami zawarte są w trzech załącznikach do rozporządzenia Ministra Kultury 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U., Nr 105, poz. 991).

Szymon Makuch

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>