Jakie znaczenie ma obywatelstwo?

Ewa Skrzypczyńska

Obywatelstwo stanowi podstawę, na której opierają się prawa i obowiązki jednostki wobec państwa oraz analogiczne – państwa wobec jednostki. Państwo ma obowiązek sprawowania opieki dyplomatycznej i konsularnej, a w określonych sytuacjach, ponoszenia odpowiedzialności za działanie swoich obywateli. Obywatelstwo daję podstawę wykonywania jurysdykcji także poza granicami kraju, na terytorium nie podlegającym suwerenności innych podmiotów lub na terytorium podlegającym takiej suwerenności, za zgodą drugiej strony. Ustalenie katalogu praw i obowiązków jednostki należy do wyłącznej kompetencji państw.

 

Ewa Skrzypczyńska

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>