Kim jest twórca?

Marta Sokalska

Twórcą jest osoba, która stworzyła utwór. Może być nim tylko osoba fizyczna. Jednakże prawa autorskie do utworu mogą przysługiwać zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym - w pewnych okolicznościach pracodawca, którego pracownik stworzył utwór podczas wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, może nabyć prawa majątkowe do tego utworu.

Małgorzata Wiśniewska