Co brane jest pod uwagę przy wymiarze kary wobec podmiotu zbiorowego?

Paula Słowik

Sąd bierze pod uwagę nieprawidłowości w wyborze lub nadzorze osoby fizycznej, która dopuściła się przestępstwa, rozmiary korzyści uzyskanej lub możliwej do uzyskania przez podmiot zbiorowy, jego sytuację majątkową, społeczne następstwa ukarania oraz wpływ ukarania na dalsze funkcjonowanie podmiotu zbiorowego (art. 10 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych).

Paula Słowik