Co należy zrobić, aby dokonać potrącenia w postępowaniu upadłościowym?

Witold Popławski

Jeżeli potrącenie jest dopuszczalne, tzn. w zależności od rodzaju postępowania upadłościowego muszą występować dopuszczalne okoliczności, np. w przypadku postępowania w opcji likwidacyjnej, obie wierzytelności muszą istnieć w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby jedna nie była jeszcze wymagalna. Potrącenia dokonuje się poprzez oświadczenie złożone w granicach czasowych przeiwdzianych w art. 89 ust. 3 PrUpN oraz art. 96 PrUpN.

Paweł Panaś

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>