Co stanowi podstawę prawną obywatelstwa UE?

Ewa Skrzypczyńska

Podstawę prawną obywatelstwa UE stanowi art. 20 Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Ewa Skrzypczyńska