Co stanowi prokura i czy można ją odwołać ?

Angelika Marszałek

Prokura powstaje  z chwilą udzielenia jej na piśmie  , ustanowiona zostaje pod rygorem nieważności  , jeżeli mamy spółkę osobową to ustanowienie prokury   wymaga  zgody wszystkich wspólników spółki , w spókach kapitałowych  - wszyscy z zarządu . Aby odwołać prokurę należy złożyć oświadczenie  , może złożyć je jeden ze wspólników lub członków zarządu  , wygaśniecie prokury może nastąpić  na skutek  wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru  (KRS)  a także na skutek  ogłoszenia upadłości ,  likwidacji, przekształcenia  przedsiębiorcy   bądź śmierci  prokurenta .

Angelika Marszałek