Czy fakt, że testament jest sporządzony w formie aktu notarialnego powoduje, że nie można powoływać się na jego nieważność na podstawie wad oświadczeń woli określonych w art. 945 KC?

Stefan Kopeć
Zagadnieniem tym zajął się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 25 czerwca 1985r. (III CRN 181/85). Stwierdzono, że fakt, iż testament został sporządzony w formie aktu notarialnego nie przeszkadza udowodnieniu jego nieważności z przyczyn określonych w art. 945 KC.
Marta Nowocień

Powiązany artykuł