Czy osoba która nie jest stroną w postępowaniu może mieć pełnomocnika ?

Angelika Marszałek

Tak , osoba która nie jest stroną w postępowaniu może   mieć pełnomocnika  jeżeli  wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu. Natomiast jeżeli Sąd  może odmówić  do udziału  w postępowaniu pełnomocnika  jeżeli uzna że nie wymaga tego obrona interesów osoby która nie jest stroną w postępowaniu .

Angelika Marszałek