Czy podjęcie działalności gospodarczej wymaga dokonania jakiś szczególnych czynności?

Czy podjęcie działalności gospodarczej wymaga dokonania jakiś szczególnych czynności?
Teresa Chyła

Oczywiście. Aby legalnie wykonywać działalność gospodarczą najpierw trzeba ją legalnie podjąć. Podstawową czynnością jest w tym wypadku uzyskanie wpisu w odpowiednim rejestrze. Jeżeli przedsiębiorcą chcącym podjąć działalność gospodarczą jest osoba fizyczna właściwym rejestrem jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ( działalność może zostać podjęta w dniu złożenia wniosku o wpis). Jeżeli przedsiębiorcą jest osoba prawna bądź tzw. ułomna osoba prawna właściwym rejestrem jest rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym ( działalność można podjąć dopiero po uzyskaniu z w nim wpisu).

Aleksandra Kuleczko