Czy regulacja art. 99 ma charakter przepisu dyspozytywnego czy bezwzględnie obowiązującego?

Dominik Kubiak

W literaturze ( np. K. Osajda i P. Sobolewski) wskazuje się, że art. 99 KC stanowi przepis bezwzględnie obowiązujący i nie może być wyłączony przez wolę stron.

Marta Nowocień

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>