Czy wstrzymanie wykonania decyzji na podstawie art. 159 § 1 k.p.a. może nastąpić w każdej fazie postępowania?

Jarek Grzybowski

Wstrzymanie wykonania może nastąpić w każdej fazie postępowania - do czasu wydania decyzji. Przy czym organ właściwy w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej jest uprawniony do wydania postanowienia o wstrzymaniu jej wykonania na podstawie art. 159 § 1 k.p.a. tylko do dnia wydania decyzji w przedmiocie stwierdzenia nieważności.

Jagoda Gilewicz-Rachowska
aplikant radcowski

Wstrzymanie wykonania może nastąpić w każdej fazie postępowania - do czasu wydania decyzji. Przy czym organ właściwy w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej jest uprawniony do wydania postanowienia o wstrzymaniu jej wykonania na podstawie art. 159 § 1 k.p.a. tylko do dnia wydania decyzji w przedmiocie stwierdzenia nieważności.

Jagoda Gilewicz-Rachowska
aplikant radcowski