Czy wysokość wynagrodzenia pobieranego przez adwokatów może się znaleźć w informacji o nich?

Stefania Rusak

Oświadczenia takie mogą się znaleźć w informacji, ale musi być sformułowana jednoznacznie i należy określić, czy wynagrodzenie obejmuje ponoszone wydatki oraz podatki i inne opłaty.

Marta Nowocień

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>