Czym różni się pełnomocnictwo od przedstawicielstwa ustawowego ?

Angelika Marszałek

Przedstawicielstwo wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego   są to przeważnie rodzice dzieci małoletnich  , przedstawicielstwo nie wystepuje  w sprawach  gospodarczych , natomiast pełnomocnictwo jest  jednostronnym oświadczeniem woli  podmiotu  który wskazuje  osobę do jego reprezentowania na drodze sądowej. 

Angelika Marszałek