Jakie podmioty mogą zawierać porozumienia administracyjne ?

Angelika Marszałek

Podmiotami porozumień administracyjnych są z reguły Jednostki Samorządu Terytorialnego ( Gmina, Powiat, Województwo) , samorządowe osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i organy administracji rządowej.

Angelika Marszałek