Jakie relacje zachodzą między przepisami dotyczącymi obywatelstwa polskiego a tymi, które dotyczą obywatelstwa UE?

Ewa Skrzypczyńska

Istnieja przepisy prawa unijnego skierowane do obywateli UE, nie mające odpowiednika w przepisach krajowych, skierowane do obywateli RP nie mające odpowiednika w prawie unijnym. Ostatnią grupę stanowią przepisy obu porządków o identycznym lub zbliżonym zakresie przedmiotowym.

Ewa Skrzypczyńska