Kim jest okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej?

Renata Walkiewicz

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowania wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa i dyscyplinarnej członków okręgowej izby.

Dominika Miśkiewicz

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>