Miejsce opodatkowania usług związanych z nieruchomościami

Miejsce opodatkowania usług związanych z nieruchomościami

W odniesieniu do usług związanych z nieruchomościami obowiązek powstaje w miejscu, gdzie dana nieruchomość się znajduje. Nie ma tutaj znaczenia statut podmiotu na rzecz, którego dana usługa jest wykonywana. Dla przykładu można przedstawić sytuacje dokonywania usług remontowych przez firmę pochodzącą z Polski na nieruchomości znajdującej się na terenie Francji. W takiej sytuacji podatnik dokonujący tego typu usług będzie zobowiązany do opodatkowania danej transakcji na terytorium Francji zgodnie z obowiązującymi tam przepisami. Jeżeli zaś usługa świadczona będzie dla podmiotu pochodzącego z państwa członkowskiego na nieruchomości znajdującej się na terytorium Polski, miejscem świadczenia będzie terytorium kraju.

Polecane

Najnowsze