Kim jest przedsiębiorca zagraniczny?

Kim jest przedsiębiorca zagraniczny?

Lucyna Pasieka

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą poza granicami Polski oraz obywatel polski wykonujący za granicą działalność gospodarczą. Osobą zagraniczną jest natomiast osoba fizyczna, która nie posiada obywatelstwa polskiego, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wyposażone w zdolność prawną, które mają siedzibę za granicą ( art. 5 w/w ustawy).

Aleksandra Kuleczko