Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: autorskie prawa osobiste

Artykuły

 • Autorskie prawa osobiste i majątkowe 10/05/2011

  Autorskie prawa osobiste i majątkowe

  Autorskie prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem, która – inaczej niż w przypadku autorskich praw majątkowych – jest nieograniczona w czasie, niezrzekalna i niezbywalna. Praktycznym wyrazem tego szczególnego charakteru autorskich praw osobistych jest ich przynależność do twórcy, także w przypadku przeniesienia przez niego autorskich praw majątkowych do utworu na rzecz innej osoby. więcej >>

 • Metody walki z piractwem w Internecie 11/04/2011

  Metody walki z piractwem w Internecie

  Nielegalne ściąganie plików drogą internetową co roku powoduje gigantyczne straty po stronie twórców. Walkę z tym zjawiskiem podejmuje się na różne sposoby, które uderzają niejednokrotnie także w uczciwych użytkowników, stąd też niezbędne jest przyjrzenie się, jakimi metodami walczy się z piractwem w sieci na świecie, gdyż może to znaleźć odbicie w praktyce krajowych organów. więcej >>

 • Nadużywanie monopolu autorskiego 18/03/2011

  Nadużywanie monopolu autorskiego

  Zagadnienie „nadużycia monopolu autorskiego” można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, jako nadużycie cywilnego prawa podmiotowego oraz, po drugie poprzez odwołanie się do nadużywania rynkowej pozycji dominującej, co ma miejsce w szczególności, gdy chodzi o ograniczenia obrotu materialnymi nośnikami utworów, a także w sytuacji odmowy udzielenia licencji na korzystanie z utworu. więcej >>

 • Wyłączenie spod ochrony autorskoprawnej 09/03/2011

  Wyłączenie spod ochrony autorskoprawnej

  Równie ważny co art. 1, dla ustalenia zakresu przedmiotowego ochrony autorskoprawnej, jest art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego treścią jest wyliczenie obejmujące te rezultatu pracy człowieka, które z mocy prawa nie zostały objęte zakresem ochrony. Przepis ten ma charakter bezwzględny, a zawarty w nim katalog jest wyliczeniem enumeratywnym. więcej >>

 • Podmiot prawa autorskiego – twórca 04/03/2011

  Podmiot prawa autorskiego – twórca

  Reguły mające podstawowe znacznie dla określenia podmiotu prawa autorskiego zostały zawarte w rozdziale 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podstawowe znaczenie przypisane zostało regule wyrażonej w art. 8 ust. 1, zgodnie z którą „prawo autorskie przysługuje twórcy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej”. więcej >>