Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: postanowienie

Artykuły

 • Postanowienie w postępowaniu administracyjnym 17/03/2014

  Postanowienie w postępowaniu administracyjnym

  Postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym stanowi indywidualne, władcze i jednostronne rozstrzygnięcie dotyczące określonego przedmiotu i konkretnego podmiotu. Jest to akt administracyjny dotyczący kwestii wynikających w toku postępowania i nierozstrzygający sprawy co do istoty. więcej >>

 • Wyrok w postępowaniu cywilnym – część II 03/02/2012

  Wyrok w postępowaniu cywilnym – część II

  Wyrok w postępowaniu cywilnym składa się z sentencji oraz uzasadnienia (jeżeli jest w danej sprawie sporządzane). Sentencja zaś składa się z części wstępnej i rozstrzygnięcia. więcej >>

 • Wyrok w postępowaniu cywilnym – część I 02/02/2012

  Wyrok w postępowaniu cywilnym – część I

  Wyrok w postępowaniu cywilnym jest orzeczeniem merytorycznym, wydanym na podstawie stanu rzeczy, który istnieje w chwili zamknięcia rozprawy i został ustalony zgodnie z prawdą obiektywną, po zastosowaniu do niego obowiązującego prawa. W postępowaniu nieprocesowym zamiast wyroków wydawane są postanowienia orzekające co do istoty sprawy. więcej >>

 • Zażalenie, czyli jak zakwestionować postanowienie 15/10/2010

  Zażalenie, czyli jak zakwestionować postanowienie

  W ramach postępowania administracyjnego rozstrzygnięcia urzędników często mają postać postanowień. Niektóre z nich możemy podważyć za pomocą zażaleń. więcej >>

 • Środki odwoławcze – gdy kwestionujemy rozstrzygnięcia urzędnika 12/10/2010

  Środki odwoławcze – gdy kwestionujemy rozstrzygnięcia urzędnika

  Odwołanie, wniosek o wznowienie postępowania i zażalenie to narzędzie, które możemy wykorzystać do kwestionowania niekorzystnego dla nas rozstrzygnięcia organu administracji. więcej >>