Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: program łagodzenia kar

Artykuły

  • <em>Leniency</em> - polityka łagodzenia kar w polskim prawie antymonopolowym 10/11/2011

    Leniency - polityka łagodzenia kar w polskim prawie antymonopolowym

    Polska ustawa antymonopolowa wprowadza możliwość znaczącego obniżenia kary pieniężnej lub całkowitego odstąpienia od jej nałożenia wobec przedsiębiorców, którzy uczestniczą w niedozwolonym porozumieniu ograniczającym konkurencję, po spełnieniu szeregu ustawowych przesłanek. Leniency uregulowany został w art. 109 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. więcej >>