Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: rozwiązanie umowy o pracę

Artykuły

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika 28/02/2012

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec niego. Jakie przesłanki muszą być spełnione oraz w jakiej formie należy wypowiedzieć umowę o pracę w tymże trybie? więcej >>

 • Wiek przedemerytalny a wypowiedzenie zmieniające 16/05/2011

  Wiek przedemerytalny a wypowiedzenie zmieniające

  Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć warunków pracy czy płacy pracownikowi znajdującemu się w wieku przedemerytalnym, chyba że wystąpiły pewne okoliczności. W tym artykule będzie mowa o tym, jakie są to okoliczności i jak rozumiany jest wiek przedemerytalny. więcej >>

 • Zaskarżenie wypowiedzenia zmieniającego i skutki jego zaskarżenia 11/05/2011

  Zaskarżenie wypowiedzenia zmieniającego i skutki jego zaskarżenia

  Często może się zdarzyć, że po akceptacji wypowiedzenia zmieniającego zdajemy sobie sprawę, iż nowe warunki nie do końca nam odpowiadają. Czy (i jeśli tak to co) możemy w takim wypadku uczynić? Jakie skutki może mieć zaskarżenie wypowiedzenia zmieniającego? więcej >>

 • Skutki przyjęcia bądź odmowy przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego 12/04/2011

  Skutki przyjęcia bądź odmowy przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego

  Wypowiedzenie zmieniające zmienia istotne składniki umowy o pracę, tj. warunki pracy i płacy. Co się dzieje gdy strona zaakceptuje wypowiedzenie zmieniające, a co gdy je odrzuci? Kiedy wypowiedzenie to dochodzi do skutku? więcej >>

 • Co może, a czego nie może zmieniać wypowiedzenie zmieniające? 08/04/2011

  Co może, a czego nie może zmieniać wypowiedzenie zmieniające?

  Wypowiedzenie zmieniające, będące jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy, ma na celu dokonanie pewnych zmian. Jakie mogą to być zmiany? Co może zostać zmienione, a czego zmienić nie wolno? więcej >>

 • ABC umów na czas zastępstwa 07/04/2011

  ABC umów na czas zastępstwa

  Często zdarza się, że pracownik z usprawiedliwionych przyczyn (choroba, urlop macierzyński, urlop wychowawczy) nie może przez określony czas świadczyć pracy u pracodawcy, z którym łączy go stosunek pracy. W takim wypadku pracodawca postawiony jest w bardzo niekomfortowym położeniu, gdyż dłuższa nieobecność pracownika może stać na przeszkodzie prawidłowemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Ustawodawca przewidział takie sytuacje wprowadzając instytucję umowy na czas zastępstwa nieobecnego pracownika(art. 25 § 1 Kodeksu Pracy), która łagodzi skutki czasowych niedoborów w kadrze pracowniczej. Poniższy artykuł stanowi zwięzłe omówienie charakteru umowy na czas zastępstwa a także możliwości rozwiązania stosunku pracy powstałego w wyniku takiej umowy. więcej >>

 • Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia 26/01/2011

  Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia

  Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia to bardzo szczególny sposób ustania stosunku pracy, ponieważ następuje z natychmiastowym skutkiem. W ten sposób można rozwiązać każdy rodzaj umowy, nawet te zawarte na określony czas, czyli terminowe. Prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przysługuje obu stronom, jednak takie rozwiązanie jest możliwe tylko w określonych sytuacjach. więcej >>

 • Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna? 19/01/2011

  Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna?

  Odprawy są świadczeniami pieniężnymi wypłacanymi pracownikowi bądź członkom jego rodziny z tytułu rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy. Można do nich zaliczyć odprawę rentową i emerytalną, odprawę pośmiertną, odprawę wypłacaną w razie zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. więcej >>

 • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy „Wypowiedzenie zmieniające” 12/11/2010

  Wypowiedzenie warunków pracy i płacy „Wypowiedzenie zmieniające”

  Wypowiedzenie zmieniające ma na celu zmianę warunków pracy, min stanowiska, czasu pracy czy wynagrodzenia. Często jednak kończy się skutkiem ewentualnym, którym jest wypowiedzenie umowy o pracę. więcej >>

 • Szczególna ochrona kobiet w ciąży 12/11/2010

  Szczególna ochrona kobiet w ciąży

  Z uwagi na szczególny stan fizjologiczny jakim jest stan ciąży, ustawodawca nakłada na pracodawców obowiązki odmiennego traktowania pracownic spodziewających się dziecka. Uregulowań tych należy szukać w Dziale VIII Kodeksu pracy – „Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem”. więcej >>

 • Zakaz wypowiedzenia stosunku pracy kobiecie w ciąży 11/11/2010

  Zakaz wypowiedzenia stosunku pracy kobiecie w ciąży

  Jedną z instytucji szeroko pojmowanej ochrony pracy jest szczególna ochrona pracy kobiet. Z jej dość rozczłonkowanej regulacji, znajdującej się zarówno w prawie krajowym jak i międzynarodowym (w tym europejskim) jasno wyjawia się postulat wyjątkowej ochrony pracy pracownic w okresie ciąży. Postulat ten w prawie polskim jest realizowany przez szereg regulacji zawartych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w tym między innymi przez unormowany w art. 177 tejże ustawy zakaz wypowiedzenia stosunku pracy pracownicy w ciąży. więcej >>

 • Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem 09/11/2010

  Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem

  W celu zapewnienia pracownikom stałości zatrudnienia i uniemożliwienia pracodawcy samowolnego zwalniania pracowników, ustawodawca wprowadził regulacje dotyczące ochrony pracowników przed wypowiedzeniem. Respektowanie ochrony pracownika przed wypowiedzeniem jest jednym z warunków prawidłowości skutecznego wypowiedzenia umowy o pracę. więcej >>