Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

Prawo do uzyskania informacji pozwala kontrolować przejrzystość  państwa ,stanowi charakter bezpośrednio obowiązujący  co skutkuje że prawo do informacji  jest  egzekwowane na podstawie przepisów konstytucyjnych. Tajemnica przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  rozumie się nieujawnienie  do wiadomości publicznej informacji  które mogą dotyczyć wartości gospodarczych  do których przedsiębiorca podejmuje wszelkie działania zmierzająca do  zachowania poufności. 

Do ochrony interesów   możemy zaliczyć :

– publiczny

-indywidualny

Natomiast do instrumentów  ochrony zaliczamy głównie środki ochrony deliktowej .Ma to zastosowanie w szczególności  do przepisów Kodeksu Cywilnego . Art. 3 ust.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  w stosunku do  art. 415 KC reguluje odrębną formą ochrony deliktowej jako czyn nieuczciwej konkurencji .Strukturę tajemnicy przedsiębiorstwa możemy rozumieć jako  nieujawnienie określonych informacji szczególnie tych które są zapisywane na nośniku danych stanowiących własność przedsiębiorstwa .Istotną informacji jest jej wartość gospodarcza dlatego że jest poufna. Posiadanie takiej informacji  staję się konkurencją , ponieważ nie jest powszechnie znana a jej uzyskanie jest ograniczone przez konkurenta . O tym jaka wartość gospodarcza posiada decyduje sam przedsiębiorca .Bardzo ważne w tym przypadku jest aby dana informacja nie była ogólnie znana i łatwo dostępna  dla osób postronnych , wyjątkiem jest fakt  dotyczący  kompilacji informacji  powszechnie dostępnych  przy czym wówczas jest chroniony  szczególny  zestaw informacji np. lista klientów w książce telefonicznej.

Tajemnica przedsiębiorstwa  nie tylko dotyczy zastosowania  przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ale także zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej , zgodnie z art. 5 ust 1,2  stanowi  podstawę i upoważnienie do odmowy  udostępnienia informacji publicznej .Mowa tutaj o  ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej . Może również stanowić informacje które nie zostały objęte ochroną , gdzie przedsiębiorca nie podjął żadnych działań w kierunku zachowania poufności.

Gdy przedsiębiorca ujawni tajemnice przedsiębiorstwa , gdy sytuacja ta na razie firmę na straty grozi za to kara grzywny a nawet kara ograniczenia wolności.

Polecane

Najnowsze