Warunki uzyskania świadczeń gwarantowanych u lekarza specjalisty : skierowanie.

Warunki uzyskania świadczeń gwarantowanych u lekarza specjalisty : skierowanie.

Skierowanie

Regulacji dopuszczalności świadczeń refundowanych poświęcona jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z jej przepisami, skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

• ginekologa i położnika,

• wenerologa,

• dermatologa,

• okulisty,

• onkologa,

• psychiatry,

• dentysty.

Pewne kategorie podmiotów zwolnione są z kolei z obowiązku przedstawiania skierowania do jakiegokolwiek lekarza specjalisty. Chodzi mianowicie o:

• osoby chore na gruźlicę,

• osoby zakażone wirusem HIV,

• inwalidzi wojenni i wojskowi, a także osoby represjonowane i kombatanci,

• osoby będące cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych.

• osoby uzależnione od alkoholu, substancji odurzających psychotropowych – w zakresie leczenia odwykowego,

• uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Kto może wystawić skierowanie?

Do świadczenia specjalistycznego w warunkach ambulatoryjnych skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, to jest:

• lekarz mający podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia,

• lekarz zatrudniony w jednostce, która zawarła taką umowę.

Inne zasady obowiązują wobec skierowania na leczenie szpitalne: taki dokument może wystawić każdy lekarz, również nie współpracujący z Narodowym Funduszem Zdrowia, a nawet lekarz dentysta.

Okres ważności skierowania

Z punktu widzenia pacjenta istotne jest, przez jaki okres czasu istnieje uprawnienie do skorzystania z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej czy innych form leczenia na podstawie raz wystawionego skierowania. Otóż, co do zasady, skierowanie jest ważne tak długo, jak istnieje potrzeba udzielenia danego świadczenia, a więc – w przeciwieństwie np. do recept- nie obowiązują żadne szczególne terminy. Od tej reguły ustawa przewiduje jednak 3 wyjątki:

a. skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest ważne 14 dni,

b. skierowanie na leczenie rehabilitacyjne ważne jest 30 dni, w tym okresie pacjent powinien zgłosić się do danej jednostki udzielającej świadczeń,

c. skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zachowuje ważność przez 18 miesięcy.

Polecane

Najnowsze