Zmiany w podatku od nieruchomości!

Zmiany w podatku od nieruchomości!

Wraz z wejściem w życie wyżej wymienionej ustawy zmianie uległ art.6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a tym samym przedłużono osobom prawnym termin do składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Od 1 stycznia osoby prawne mają czas do 31 stycznia na złożenie wyżej wymienionej deklaracji.

Wskazanym powyżej podmiotom wydłużono również termin na dokonanie wpłaty raty podatku za styczeń. Do tej pory, podatnicy mieli czas do 15 stycznia. Od 1 stycznia 2011r. termin rata za styczeń będzie wpłacana do 31 stycznia.

Polecane

Najnowsze