2. Kto może uzyskać uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Adam Owczarek

Zgodnie z art. 76a ust. 4 Ustawy o Rachunkowości uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą ubiegać się osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów bądź na listę doradców podatkowych, osoby posiadające certyfikat księgowy z wykluczeniem przypadków opisanych w ust. 6 w/w ustawy.

Bogusław Kamczyk