Jaki charakter ma konstrukcja prawna pól eksploatacji artystycznych wykonań?

Jacek Franczak

Podobnie jak w przypadku utworów, korzystanie z wykonań artystycznych odbywać się może na określonych polach eksploatacji. Ich katalog został przez ustawodawcę umieszczony w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ma charakter zamknięty, co odróżnia go od katalogu pól eksploatacji utworów. Oznacza to, iż nie jest możliwe kreowanie przez strony innych pól eksploatacji, niewymienionych w tym katalogu.

Małgorzata Wiśniewska