Czy wraz z osobą, która dopuściła się plagiatu odpowiada podmiot, który zajmuje się rozpowszechnianiem tego dzieła?

Arkadiusz Banasik

Podmiot, który rozpowszechnia plagiat np. wydawca odpowiada solidarnie wraz z osobą, która się go dopuściła.

Marcin Śledzikowski