Czym jest obywatelstwo UE?

Ewa Skrzypczyńska

Obywatelstwo UE jest więzią personalną, wzajemną, akcesoryjną i subsydiarną. Nie istniałoby bez obywatelstwa krajowego.

Ewa Skrzypczyńska