Jak ustalić właściwość rzeczową organu do stwierdzenia nieważności decyzji?

Jolanta Kalińska

Właściwość rzeczową organu do stwierdzenia nieważności decyzji należy oceniać według przepisów prawa materialnego, które stanowiły podstawę ustalenia właściwości organu przy wydawaniu weryfikowanej decyzji. Przy czym właściwość organów do rozpatrzenia danej sprawy należy ustalać na dzień orzekania w tej sprawie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej dacie.

Jagoda Gilewicz-Rachowska
aplikant radcowski