Kto może wszcząć postępowanie wobec podmiotu zbiorowego?

Paula Słowik

Zgodnie z art. 27. ustawy z dnia 28 października o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, postępowanie wobec podmiotu zbiorowego wszczyna się na wniosek pokrzywdzonego i prokuratora. Może do tego dojść także w wyniku wniosku Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli czyn stanowiący podstawę odpowiedzialności jest uznany przez ustawę za czyn nieuczciwej konkurencji (ust.2 cyt. artykułu).

Paula Słowik