Przekształcenia - obowiązki sprawozdawcze

Gdzie (i czy w ogóle) należy złożyć zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółdzielni pracy po przekształceniu w spółkę kapitałową? Sprawozdanie finansowe za ostatni okres działalności przekształcanej spółdzielni pracy podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie organy przekształconej spółki kapitałowej jako sukcesora praw i obowiązków. Przekształcana spółdzielnia pracy została wykreślona z KRS. Czy zatem przekształcona spółka powinna złożyć zatwierdzone sprawozdanie finansowe przekształcanej spółdzielni pracy do swojego rejestru KRS?

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>