Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: administracja

Artykuły

 • Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji  14/12/2015

  Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

  Art. 26 §5 pkt. 1  u. o .p e. a doprowadzenie do wykonania  przez zobowiązanego  jego obowiązków oraz czynności podejmowanych w toku egzekucji. Wszczęcie postępowania zobowiązuje  do udziału  storn w każdym stadium postępowania  . Zobowiązany może być reprezentowany przez Pełnomocnika  i poinformowany bezpośrednio  przez organ o wszczęciu postępowania. więcej >>

 • Władztwo publiczne w administracji gospodarczej  29/09/2014

  Władztwo publiczne w administracji gospodarczej 

  Wykonywanie władzy publicznej dotyczy wszelkich form działalności państwa, samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych, które obejmują bardzo zróżnicowane formy aktywności. Wykonywanie takich funkcji łączy się z reguły, chociaż nie zawsze, z możliwością władczego kształtowania sytuacji jednostki. Dotyczy to obszaru, na którym może dojść do naruszenia praw i wolności jednostki ze strony władzy publicznej. więcej >>

 • Decyzja jako dokument elektroniczny 25/08/2014

  Decyzja jako dokument elektroniczny

  Decyzja administracyjna stanowi jednostronne wyrażenie woli organu administracyjnego skierowanego do określonego adresata wywołując przy tym określone skutki prawne . Rozstrzygnięcie sprawy określa daną sytuację co do jej istoty w całości lub w części. Tradycyjne metoda wydania decyzji zostanie zastąpione formą elektroniczną stanowiącą dokument elektroniczny. więcej >>

 • Porozumienie administracyjne   30/06/2014

  Porozumienie administracyjne  

  Podstawowym skutkiem porozumienia administracyjnego  jest moment  złożenia oświadczenia woli  jednego z uczestników  w celu  wspólnego wykonania zadań lub przeniesienia pewnych   zadań z jednego  podmiotu na drugi .Instytucja  porozumienia  jest regulowana  odpowiednimi przepisami  zawierającymi konkretny cel , warunki oraz formę  działania  pomiędzy władzami  lokalnymi a także władzami państwowymi . więcej >>

 • Samokontrola organu administracyjnego w ramach postępowania odwoławczego 28/12/2012

  Samokontrola organu administracyjnego w ramach postępowania odwoławczego

  Składająca odwołanie strona postępowania administracyjnego nie zawsze ma świadomość, że jej sprawa może zostać zakończona już przed tym samym organem. Do sytuacji takiej dochodzi, w przypadku zastosowania specyficznej instytucji procedury administracyjnej, która stanowi wyjątek od zasady związania decyzją podmiotu ją wydającego. Jej wdrożenie do omawianego postępowania pozwala w niektórych przypadkach na sprawniejsze rozstrzygnięcie sprawy. więcej >>