Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: umowa deweloperska

Artykuły

 • Ustawa o umowie deweloperskiej a inwestycje podjęte przed wejściem w życie ustawy 10/01/2012

  Ustawa o umowie deweloperskiej a inwestycje podjęte przed wejściem w życie ustawy

  Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 roku (wchodzi życie z dniem 29 kwietnia 2012 roku) w kompleksowy sposób reguluje prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej, szczególnie obowiązki dewelopera związane z podjęciem przedsięwzięcia deweloperskiego Nie ulega wątpliwości, iż przedsięwzięcia deweloperskie podejmowane po wejściu w życie ustawy będą normowane nowymi przepisami. Wątpliwości natomiast powstają odnoście przedsięwzięć, których proces realizowania został zainicjowany przed tym kluczowym momentem. więcej >>

 • Specyfika obowiązku dewelopera zapewnienia środków ochrony nabywcy w świetle tzw. ustawy o umowie deweloperskiej 09/01/2012

  Specyfika obowiązku dewelopera zapewnienia środków ochrony nabywcy w świetle tzw. ustawy o umowie deweloperskiej

  Ustawodawca w ustawie o ochronie praw nabywcy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego wyraźnie kształtuje sytuację nabywcy w sposób uprzywilejowany. Zgodnie z brzmieniem ustawy nabywca nie spełnia świadczenia pieniężnego bezpośrednio do rąk dewelopera tylko za pośrednictwem specjalnego rachunku, założonego przez swojego kontrahenta. Deweloper jest zatem zobligowany do zapewnienia nabywcy co najmniej jednego z następujących środków ochrony: zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową. więcej >>

 • Umowa deweloperska - jako umowa nazwana według polskiej regulacji prawnej 05/01/2012

  Umowa deweloperska - jako umowa nazwana według polskiej regulacji prawnej

  Ustawa o ochronie praw nabywcy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego została uchwalona przez Sejm w dniu 16 września 2011 roku (wchodzi życie z dniem 29 kwietnia 2012 roku) Ustawa wprowadza: tryb i nowe zasady dotyczące zawierania umów deweloperskich (w tym przedwstępnych) pomiędzy nabywcą lokalu lub domu jednorodzinnego a deweloperem, treść umowy deweloperskiej, prawa i obowiązki stron umowy, środki ochrony nabywców, przepisy karne wobec nieuczciwych deweloperów oraz obowiązek Rady Ministrów do monitorowania stosowania ustawy w praktyce. więcej >>

 • Umowa deweloperska 03/03/2011

  Umowa deweloperska

  Umowa deweloperska zalicza się do tzw. umów nienazwanych, oznacza to, że jej treść nie jest w pełni uregulowana przez przepisy prawa. Jedynym zapisem ustawowym, który normuje tę instytucję, jest art. 9 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. W świetle tego przepisu odrębna własność lokalu może powstać min. w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia po zakończeniu budowy odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę. więcej >>

 • Upadłość dewelopera a sytuacja prawna jego klientów (przyszłych właścicieli mieszkań) 29/10/2010

  Upadłość dewelopera a sytuacja prawna jego klientów (przyszłych właścicieli mieszkań)

  Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce, a w tym sytuacja na rynku nieruchomości, prowadzi do poważnych kłopotów wielu deweloperów, kończąc się często bankructwem. Niestety upadłość nie jest problemem tylko samych deweloperów, ale dotyka również ich klientów. więcej >>