Czy całość pobranych opłat trafia do twórców, wykonawców i producentów?

Zygmunt Lisicki

Nie, organizacje pobierające opłaty potrącają uzasadnione i udokumentowane koszty dochodzenia roszczeń.

Szymon Makuch

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>