Czy można zrzec się majątkowych praw autorskich?

Aleksander Kosicki

Co do zasady zrzeczenie się majątkowych praw autorskich jest możliwe. W tej jednak kwestii zostały przez ustawodawcę przewidziane pewne wyjątki, które dotyczą sytuacji określonych w art. 18 ust. 3 - „prawo do wynagrodzenia (…) nie podlega zrzeczeniu się, zbyciu ani egzekucji”.

Małgorzata Wiśniewska