Czy na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków konieczne jest uprzednie uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego?

Grażyna Pielecka

Tak, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, prowadzenie jakichkolwiek robót budowlanych wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków.

Grażyna Pielecka

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>