Jaki organ jest właściwy do rozpoznania odwołania od decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012?

Sabina Król

Wg art. 24 ust. 5 ustawy EURO2012, organem odwoławczym od decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 jest minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Piotr Gamian