Kto wszczyna postępowanie w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej?

Andrzej Strugała

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wszczyna się na wniosek organu nadzoru budowlanego albo organu samorządu zawodowego. Wniosek ten jest składany po przeprowadzeniu przez organ postępowania wyjaśniającego.

Dominika Miśkiewicz

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>